fbpx

“Muutos alkaa sinusta.”

Valmentajana autan ihmisiä tekemään oivalluksia.
Valmennustani voi hyödyntää kaikenlaisissa ihmisten
välisissä vuorovaikutustilanteissa; erityisesti perheiden,
tiimien ja organisaatioiden vuorovaikutuksessa, joissa
etsitään yhteistä tavoitetta.
Katso video
GLWMax Communication & Consulting

Tiiminrakennus

Onko teillä uusi tiimi? Haluatteko aloittaa tiimityöskentelyn mahdollisimman sujuvasti jo heti tiimin muodostumisen jälkeen? Tai oletteko jo mahdollisesti toimineet pitempään tiiminä? Ovatko tavoitteidenne määrittelyt ja suunnitelmat kesken, koska teillä on niin kiire toteuttaa ja järjestää asioita? Onko teidän vaikeata löytää aikaa kehittämiseen? Tuntuuko siltä, että tehtaviä on liikaa tai keskustelut kestävät liian kauan, kun ei osata päättää mitä pitäisi tehdä? Tarvitseeko tiimisi kuplivaa innostusta ja lisää uskoa onnistumiseen?

Jos vastasit johonkin yllä olevista kysymyksistä kyllä, tai jokin näistä kysymyksistä kiinnitti huomiosi, niin ota ihmeessä yhteyttä. GLWMax Communication tarjoaa erilaisia räätälöityjä paketteja toiveenne mukaan. Valmennukset tapahtuvat yksilö- ja ryhmätapaamisissa asiakkaan valitsemalla paikalla, ja luentojen ja työpajojen kautta. Valmennusta tarjotaan myös etänä ja webinaareilla.

Yksilövalmennuksia on tarjolla myös tiimin vetäjille, puheenjohtajille ja organisaatioiden/ yritysten johtajille.

Ryhmät

Tiimeille ja ryhmille työpajoja ja luentoja eri aiheista: kuinka saada tiimi toimimaan motivoituneesti, miten parantaa sisäistä viestintää ja ongelmanratkaisutaitoja.

Vastuuhenkilöt

puheenjohtajille ja organisaatioiden / yritysten johtajille. Annamme ideoita ja neuvoja vuorovaikutukseen tiimin kanssa tiiminvetajän näkökulmasta ja rakentavan palautteen antamiseen. Lisäksi voimme suunnitella esimerkiksi tiiminvetajän kanssa koulutuspäiviä.

Järjestöt

Autamme teita tavoitteiden saavuttamisessa, neuvomme miten laaditaan selkeä ja konkreettinen visio ja ohjaamme strategiatyössä, annamme ideoita uusille lähestymistavoille ja teemme organisaatiolle analyysin nykyhetkestä.

GLWMax Communication & Consulting

Lasten tunnetaidot

Oppisiko lapsi sietämään pettymyksiä paremmin? Haluaisitko lapsen pystyvän aina löytämään jotain hyvää jokaisesta päivästään?

Tiesitkö, että joka ikinen tunne kertoo jostakin lapsen tarpeesta? Kaikilla lapsilla on paljon tunteita, ja he näyttävät tunteitaan persoonansa mukaan: osa lapsista erittäin voimakkaasti, ja osa heistä hillitymmin. Tunteet valtaavat mielen ja kehon, niin lapsilla kuin aikuisillakin. Tunnetaidot ovat taitoja, jotka edistävät mielen hyvinvointia. Tunnetaidot tarkoittavat sitä, että oppii tunnistamaan omia ja muiden tuomia tunteita, ja niiden kautta ymmärtämään, mitä ja miksi itsessä ja muissa tapahtuu.

GLWMax Communication tarjoaa erilaisia räätälöityjä paketteja toiveenne mukaan. Valmennukset tapahtuvat yksilö-, ja ryhmätapaamisissa asiakkaan valitsemalla paikalla, ja luentojen ja työpajojen kautta. Valmennusta tarjotaan myös etänä ja webinaareilla.

Valmennusta on tarjolla myös erikseen viittomakielisille lapsille. Valmennuksessa käytetään visuaalisia menetelmiä ja sopivia materiaaleja kohderyhmää ajatellen. Lisäksi otetaan vahvasti huomioon kuurojen ja viittomakielisten kulttuuri, johon kytkeytyy visuaalisuus: ilmeiden ja kehon merkitykset.

Valmennusta järjestetään perheille, päiväkodeille, kouluille ja kaikille lasten tunnetaidoista kiinnostuneille.

Perheet

Annamme lasten tunnetaidoista viittomakielellä tietoa ja neuvontaa perheille yksityistapaamisten, ryhmätapaamisten, kurssien, luentojen ja workshopien kautta.

Ammattilaiset

Tarjoamme erilaisia paketteja, jotka on räätälöity toiveidesi mukaan. Siinä on paketteja, joita voi käyttää lasten ryhmissä, luokkahuoneessa, leireillä ja erilaisissa aktiviteeteissa.

Järjestöt

Tilaa luentoja lasten tunnetaitoja – viittomakielellä. Tarjoamme eri aiheista luentoja ja workshopeja. Luentojen aiheina ovat esimerkiksi: viittomakielisten lasten tunnetaitojen edistäminen, positiivisen vanhemmuuden keinot lapsen tunteiden kohtaamiseen.

GLWMax Communication & Consulting-Coach
Tiina Van Hoorebeke
Tiina on positiivinen, tavoitehakuinen, kannustava ja selkeä kommunikoija. Hänellä on 20 vuoden kokemus eri töiden kautta erilaisista ihmisistä, ryhmistä ja organisaatioista. Ihmiset ovat sanoneet, että Tiinan valmennuksella ihmiset voivat alkaa uskoa muutokseen!

Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi AMK. Olen lisäkouluttautunut eri kursseilla, joissa aiheina ovat olleet mm. lasten tunnetaitojen ohjaus, positiivisen psykologian perusteet ja uusperheiden tukeminen. Täydennän pätevyyttäni jatkuvasti kouluttautumalla lisää mm. kommunikaatioon, lasten tunnetaitoihin ja positiiviseen psykologiaan liittyvillä opinnoilla.

Teen sekä yksilövalmennuksia, joissa asiakas määrittelee aiheet, että ryhmävalmennuksia erilaisten teemojen ympärillä. Intohimojani ovat saada lapset ja perheet kukoistamaan hyvillä tunnetaidoillaan ja saada ihmiset uskomaan positiivisen kommunikoinnin voimaan!
Contacts
For any inquiries please email

info@glwmax.com
BTW: BE-0600.820.176
Copyright © GLWMax
error: Content is protected !!